LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (18 trang)
Posted: 30/8/2022 7:17:20 AM | Latest updated: 31/8/2022 1:46:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5528
LuatVietnam

Quyết định ban hành các quy trình quản lý HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế) theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 78/2021/TT-BTC, bao gồm:

(i) quy trình tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền;

(ii) quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin đăng ký xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền;

(iii) quy trình tiếp nhận, xử lý thông báo HĐĐT (khởi tạo từ máy tính tiền) có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT .

Theo đó, cần lưu ý, doanh nghiệp chỉ được đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền khi có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo các mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phải ghi đúng Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT tại Phụ lục ban hành kèm Quy trình này, nộp qua Cổng điện tử của Tổng cục Thuế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các cơ quan thuế khi triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5528

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Một số loại hình dịch vụ được phép phát hành hóa đơn vào đầu tháng sau
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT