LuatVietnam

blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số

Quyết định số 3612/QĐ-BHXH ngày 9/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 (11 trang)
Posted: 13/12/2022 8:23:28 AM | Latest updated: 15/12/2022 10:03:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

Đây là quy trình thí điểm giải quyết chế độ BHXH một lần bằng cách xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công.

Để áp dụng quy trình này, người lao động đề nghị hưởng BHXH một lần phải có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.

Khi lập hồ sơ, người lao động chỉ cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu này và nộp kèm các hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công.

Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục, cán bộ tại bộ phận Một cửa sẽ gọi điện thông báo cho người hưởng để nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký và hướng dẫn người hưởng nộp lại sổ BHXH bản giấy.

Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
light-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023
light-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ
blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa
blue-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng