LuatVietnam

blue-check Quy trình giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực lao động (tại Hà Nội)

Quyết định số 450/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (180 trang)
Posted: 13/6/2022 10:01:26 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:45:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Một số quy trình thủ tục quan trọng về lao động, việc làm được hướng dẫn tại Quyết định này gồm có:

- Xác nhận doanh nghiệp sử dụng lao động thường xuyên trên 500 người;

- Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ;

- Xác nhận gửi thỏa ước lao động tập thể;

- Thẩm định hồ sơ phương án lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

- Khai báo tai nạn lao động;

- Gửi hồ sơ điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở;

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người đi làm việc ở nước ngoài;

- Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc lĩnh vực lao động;

- Thu hồi giấy phép lao động;

- Thông báo về việc tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm