LuatVietnam

blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment

Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải (107 trang)
Posted: 28/12/2022 10:12:35 AM | Latest updated: 31/1/2023 8:31:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611 | Vietlaw: 596
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy trình, phương pháp kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Thông tư đính kèm các Phụ lục gồm:

- Phụ lục I. Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực (áp dụng cho các tiểu lĩnh vực gồm: chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải).

Phụ lục II. Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở (áp dụng cho các nguồn phát thải gồm: từ hoạt động vận tải; từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế; phát thải từ phân hủy kỵ khí; từ ủ phân hữu cơ; sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác; xử lý cơ học - sinh học; chôn lấp chất thải; xử lý nhiệt).

Phụ lục III. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT17_15112022BTNMT[E].pdf

Lược đồ

Khí nhà kínhCập nhật đến: 3-Mar-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM