LuatVietnam

blue-check Quy trình mới về cấp giấy chứng nhận ATTP cho nhà hàng, quán ăn tại TP. HCM

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức (12 trang)
Posted: 16/8/2023 2:59:13 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:22:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy trình cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND các quận/huyện/thành phố Thủ Đức, áp dụng kể từ ngày 8/8/2023.

Theo Quy trình mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP thông qua Cổng thông tin https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn .

Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí thẩm định là 700.000 đồng/cơ sở (nếu quy mô dưới 200 suất ăn); 1.000.000 đồng/cơ sở (nếu quy mô từ 200 suất ăn trở lên).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/4/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 8-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian