LuatVietnam

blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế

Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền nợ thuế (78 trang)
Posted: 30/11/2022 9:00:08 AM | Latest updated: 30/11/2022 10:54:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5591
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế, bao gồm các biện pháp cưỡng chế sau được quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 :

1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế

2. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

3. Đề nghị cơ quan Hải quan cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

4. Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

5. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

6. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

7. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Về nguyên tắc, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế sẽ được áp dụng lần lượt từ trước đến sau; tuy nhiên, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế này mà có thông tin, điều kiện thực hiện biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo hiệu quả hơn thì cơ quan thuế sẽ đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.

Trường hợp doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn thì trong thời gian áp dụng cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn, không cấp mã đối với HĐĐT có mã, không bán, không cấp hóa đơn cho doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được cấp hóa đơn để sử dụng từng lần sau khi tạm nộp 18% doanh thu).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5591

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Xử phạt thuế

blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn