LuatVietnam

blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 7/7/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chi Minh (18 trang)
Posted: 13/7/2022 1:10:49 PM | Latest updated: 19/7/2022 1:38:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5500
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM liên quan đến quy định hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, khi cần phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP. HCM, doanh nghiệp, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị cho cơ quan đầu mối là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố.

Các địa chỉ tiếp nhận:

- Trụ sở: số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Số điện thoại chuyên dùng: (08) 38.230.436

- Website: http://hochiminhcity.gov.vn hoặc http://vpub.hochiminhcity.gov.vn

- Cổng dịch vụ công quốc gia (Mục Phản ánh, kiến nghị) tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Hình thức và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị được quy định tại Điều 8.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2022 và thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5500

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
light-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)
blue-check Sẽ thiết lập thương hiệu cho Bộ phận một cửa
blue-check Danh mục TTHC được ưu tiên tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022
blue-check Các tỉnh hiện đã triển khai cấp trực tuyến phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH
blue-check Thay mới Quy trình giải quyết thủ tục tại Bộ phận một cửa của Bộ Y tế
blue-check Đề án ứng dụng danh tính điện tử để giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục thuế English attachment
blue-check Danh mục bổ sung TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Công ty luật nếu dời trụ sở phải đăng ký với Sở Tư pháp trong vòng 10 ngày
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Bộ Y tế
blue-check [Hà Nội] Người ra vào trụ sở cơ quan hành chính sẽ phải quét mã QR trên CCCD