LuatVietnam

blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment

Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình Quản lý nợ (73 trang)
Posted: 16/9/2022 2:00:40 PM | Latest updated: 12/1/2023 4:28:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5541 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Quyết định này thay mới Quy trình quản lý nợ thuế, áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp kể từ ngày 20/7/2022.

Nội dung Quy trình bao gồm: tiêu chí phân loại nợ thuế; các biện pháp xử lý nợ thuế sau khi phân loại; thủ tục xem xét xóa nợ, khoanh nợ, gia hạn nộp, cho phép nộp dần, miễn tiền chậm nộp thuế.

Theo đó, tùy thuộc thời gian quá hạn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như sau:

+ Với khoản nợ quá hạn từ 1 - 30 ngày, cơ quan thuế chỉ nhắc nhở nộp thuế bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc nhắn qua email cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật.

+ Với khoản nợ quá hạn trên 30 ngày, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo tiền thuế nợ (theo mẫu số 01/TTN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC) cho doanh nghiệp qua đường điện tử, bưu điện hoặc trực tiếp.

+ Với khoản nợ quá hạn trên 90 ngày, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế theo Quy trình cưỡng chế nợ thuế hiện hành.

Phía doanh nghiệp sau khi nhận Thông báo tiền thuế nợ, có quyền đề nghị cơ quan thuế gửi thêm Bảng kê chi tiết nợ thuế theo mẫu số 01-1/BK-TTN (ban hành tại Quyết định này) để hiểu rõ hơn về các khoản nợ thuế.

Hoặc trường hợp doanh nghiệp nhận thấy số liệu nợ thuế trong Thông báo không chính xác thì có thể phản ánh lại và cùng cán bộ thuế rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để xác định nguyên nhân chênh lệch và điều chỉnh lại số nợ chính xác.

Cần lưu ý, doanh nghiệp sẽ bị đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đối với cả số nợ thuế của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã chấm dứt hoạt động nhưng còn nợ thuế.

Đối với cá nhân còn nợ thuế, sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi nộp xong, bao gồm cả cá nhân là đại diện pháp luật của công ty đang bị cưỡng chế nợ thuế và người nước ngoài xuất cảnh về nước nhưng còn nợ thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1401/QĐ-TCTstatus1 ngày 28/7/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5541

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1129-20072022TCT[E].pdf

Dòng thời gian

Xử phạt thuế

blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước