LuatVietnam

blue-check Quy trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại TP. HCM

Quyết định số 602/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 6/5/2022 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt Phương án phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng (28 trang)
Posted: 17/5/2022 4:02:05 PM | Latest updated: 18/5/2022 1:32:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5454
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. HCM, áp dụng đối với Văn phòng Sở, Thanh tra Sở Xây dựng và các Phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở Xây dựng TP. HCM.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 6-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5454
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng