LuatVietnam

blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc

Công văn số 2163/TY-HTQT ngày 26/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tố yến từ Việt Nam sang Trung Quốc (3 trang)
Posted: 5/1/2023 9:31:40 AM | Latest updated: 9/1/2023 11:48:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang thị trường Trung Quốc theo quy định mới của Nghị định thư về kiểm dịch sản phẩm tổ yến xuất khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9/11/2022.

Theo đó, để được xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các bước thủ tục đăng ký mã số nhà nuôi chim yến, đăng ký tài khoản trên Hệ thống CIFER và các thủ tục kiểm dịch theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNTstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu