LuatVietnam

red-check Quy trình xét miễn thuế, giảm thuế hàng xuất nhập khẩu English attachment

Quyết định số 3394/QĐ-TCHQstatus2 ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (68 trang)
Posted: 11/2/2022 1:15:18 PM | Latest updated: 29/9/2022 4:08:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5403 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Quy trình này bao gồm việc tiếp nhận xử lý các trường hợp bắt buộc thông báo Danh mục miễn thuế, bao gồm:

1. Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư

2. Nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được, được miễn thuế theo dự án ưu đãi đầu tư

3. Hàng nhập khẩu phục vụ dầu khí

4. Hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu biển

5. Giống cây trồng, vật nuôi

6. Nguyên vật liệu vật tư y tế trong nước chưa sản xuất được

7. Nguyên vật liệu vật tư ngành công nghệ thông tin trong nước chưa sản xuất được

8. Nông sản chưa qua chế biến thuộc Phụ lục VIII Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1919/QĐ-TCHQstatus1 ngày 28/6/2018.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Nội dung hướng dẫn về mã số quản lý hải quan đối với trường hợp hồ sơ giấy tại tiết a.2 khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23, khoản 5 Điều 24 Quyết định này hết hiệu lực, xem hướng dẫn mới tại mục 1 Công văn số 2697/TCHQ-TXNK ngày 5/7/2022
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 3851/TCHQ-TXNKNhững trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check 3301/TCHQ-TXNKCác trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check 2999/TCHQ-TXNKNhững trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5403

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD3394-31122021TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Hoàn thuế

blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment