LuatVietnam

Flow | Quyền XNK

Found 7 records | Latest update: 28-Oct-2022

THAM KHẢO
blue-check 28/10/2022 Về quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI English attachment
(Công văn số 2949/HQTPHCM-GSQL)

Liên quan đến việc thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 695/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2021. Read more

Về mã loại hình, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 và Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021.

blue-check 17/10/2022 Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
(Công văn số 4357/TCHQ-GSQL)

Liên quan đến quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 90/2007/NĐ-CP . Read more

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 .

Căn cứ xác định "thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam" được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 .

blue-check 22/8/2022 Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
(Công văn số 1214/GSQL-GQ2)

Tổng cục Hải quan cho rằng, theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 , Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 và khoản 4 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM thì doanh nghiệp FDI được bán thanh lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo hình thức xuất khẩu. Read more

Mã loại hình tờ khai xuất khẩu được xác định trên cơ sở bản chất của hoạt động xuất khẩu, quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 và các công văn hướng dẫn về mã loại hình của Tổng cục Hải quan.

Tuy nhiên, cần lưu ý, hình thức nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu chính hàng hóa này (chưa qua gia công, chế biến) ra nước ngoài thuộc loại hình kinh doanh TN-TX và hiện nay doanh nghiệp FDI chưa được phép thực hiện hoạt động kinh doanh TN-TX (khoản 2 Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ).

blue-check 9/11/2018 Giải đáp một số quy định về quyền XNK của doanh nghiệp FDI
(Công văn số 9123/BCT-PC)

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chính sách quản lý ngoại thương được quy định tại Luật số 05/2017/QH14, Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 09/2018/NĐ-CP, bao gồm: Read more

1. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào khu vực hải quan riêng;

2. Quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI;

3. Danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI;

4. Tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Theo đó, Bộ Công thương lưu ý, Nghị định 09/2018/NĐ-CP không có quy định doanh nghiệp FDI phải kê khai danh mục hàng hóa khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Nghị định 09/2018/NĐ-CP cũng không có quy định riêng về hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với doanh nghiệp FDI, các nội dung này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Về Danh mục hàng hóa được quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI, hiện nay vẫn đang áp dụng Danh mục ban hành tại Thông tư 34/2013/TT-BCT .

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 20/10/2022 Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 642/XNK-CN)

Theo Bộ Công thương, các quy định hiện nay tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định 09/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2018/NĐ-CP đều không cho phép doanh nghiệp FDI thực hiện hoạt động kinh doanh TN-TX hàng hóa. Read more

Doanh nghiệp FDI chỉ được thực hiện TN-TX hàng hóa theo các quy định tại Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP .

blue-check 20/10/2022 Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 641/XNK-CN)

Bộ Công thương cho rằng, các quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP không bao gồm hoạt động kinh doanh TN-TX hàng hóa. Read more

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh TN-TX cũng nêu rõ tại khoản 2 Điều 13 việc doanh nghiệp FDI không được thực hiện hoạt động kinh doanh TN-TX hàng hóa.

Theo Bộ Công thương, phạm vi, chính sách quản lý có liên quan của hoạt động kinh doanh TN-TX và thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp là độc lập theo quy định của pháp luật (Công văn số 9123/BCT-PC ngày 8/11/2018).

blue-check 20/10/2022 Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
(Công văn số 640/XNK-CN)

Bộ Công thương cho rằng, phạm vi quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP không bao gồm quyền kinh doanh TN-TX hàng hóa. Read more

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, doanh nghiệp FDI chỉ được thực hiện TN-TX hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh TN-TX.

Theo Bộ Công thương, phạm vi, chính sách quản lý có liên quan của hoạt động kinh doanh TN-TX và thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp là độc lập (Công văn só 9123/BCT-PC ngày 8/11/2018).

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020