LuatVietnam

Quyết định tạm giữ tang vật phải được giao ngay cho người vi phạm sau khi lập

Cập nhật 5/9/2022 | Đăng tải: LVN.5541

hoi Trần Anh Tú (Hà Nội)
Luật Xử lý VPHC sửa đổi, bổ sung quy định, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ về tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã tạm giữ để xem xét ra quyết định tạm giữ, quyết định tạm giữ phải được giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 1 bản.
Tuy nhiên, Luật không nêu rõ thời hạn bao lâu phải giao quyết định tạm giữ cho người vi phạm. Có nhiều trường hợp khi người vi phạm đến nhận quyết định xử phạt mới được nhận đồng thời quyết định tạm giữ (khi đó đã hết thời gian tạm giữ).
Như vậy là đúng hay sai? Sau bao lâu từ khi ra quyết định tạm giữ phải giao quyết định cho người/tổ chức vi phạm?

luat Bộ Tư pháp:

Các Điểm a, b, Khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý VPHC quy định nguyên tắc xử phạt VPHC, bao gồm:

"a) Mọi VPHC phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt VPHC được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật".

Điểm b, Khoản 4, Điều 125 Luật Xử lý VPHC quy định: "Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ về tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã tạm giữ để xem xét ra quyết định tạm giữ; quyết định tạm giữ phải được giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 bản".

Tùy từng trường hợp cụ thể, Khoản 8, Điều 125 Luật Xử lý VPHC cũng quy định thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC từ không quá 7 ngày làm việc đến không quá 2 tháng, kể từ ngày tạm giữ (trừ trường hợp tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt).

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tư pháp cho rằng, quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề sau khi lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Mặc dù Luật Xử lý VPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật không quy định cụ thể thời hạn giao quyết định này, tuy nhiên, theo trình tự, thủ tục xử phạt VPHC, thì việc giao quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề cần phải được thực hiện ngay sau khi ban hành quyết định để bảo đảm nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng tinh thần của Luật Xử lý VPHC.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Vi phạm hành chính

otvet Quyết định tạm giữ tang vật phải được giao ngay cho người vi phạm sau khi lập
otvet Truy cập web đen có bị phạt?
otvet Cấm bán thông tin cá nhân của khách hàng (phạt 60 triệu)
otvet Thời hiệu xử phạt hành vi khai sai xuất xứ là bao lâu?
otvet Bỏ trốn sau khi gây tai nạn bị phạt thế nào?
otvet Tự về quê khi đang giãn cách xã hội có bị phạt?
otvet Phạt 2 triệu nếu ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách
otvet Khi nào công an được quyền kiểm tra điện thoại của người dân?
otvet Miễn lập biên bản khi xử phạt dưới 500.000đ
otvet Tình tiết nào được tính giảm nhẹ khi xử phạt hành chính?
otvet Tiền phạt vi phạm hành chính có được nộp thành nhiều lần?
otvet "Share" tin giả trên facebook có bị phạt?
otvet Không mang khẩu trang chống dịch bị phạt đến 300.000 đồng
otvet Không đeo khẩu trang phòng dịch bị phạt đến 300.000 đồng
otvet Cảnh sát giao thông có được quyền khám người?
otvet Có được trả góp tiền phạt vi phạm giao thông?
otvet Bảo vệ dân phố có được phạt tiền người vi phạm hành chính?
otvet Khi nào người vi phạm hành chính chỉ bị nhắc nhở?
otvet Cấm lập nhiều biên bản cho cùng một vi phạm hành chính
otvet Ném chất thải vào nhà để đòi nợ có bị xử phạt?