LuatVietnam

blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?

Công văn số 4103/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc xử phạt vi phạm hành chính (2 trang)
Posted: 24/10/2022 11:09:57 AM | Latest updated: 25/10/2022 9:04:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5576
LuatVietnam

Theo Công văn này, đối với quyết định xử phạt hành chính được ban hành tại thời điểm có hiệu lực của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10status1 và Nghị định 128/2008/NĐ-CPstatus1 , nếu quá thời hiệu 1 năm nhưng chưa được thi hành, Bộ Tư pháp yêu cầu xác định theo các trường hợp sau đây để giải quyết:

(i) Nếu do "cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành" thì giải quyết theo quy định tại Điều 69 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008). Theo đó, sẽ tính lại thời hiệu thi hành quyết định xử phạt.

(ii) Nếu do "không thể giao quyết định xử phạt đến người bị xử phạt vì người này không đến nhận và không xác định được địa chỉ của họ hoặc lý do khách quan khác" thì áp dụng quy định của khoản 3 Điều 24 Nghị định 128/2008/NĐ-CPstatus1 để giải quyết. Theo đó, cơ quan thẩm quyền sẽ ra quyết định đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt ghi trong quyết định này, trừ hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5576

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
light-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan
light-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment