LuatVietnam

Flow | Quyết toán thuế TNCN

Found 8 records | Latest update: 20-Oct-2022

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 24/3/2022 Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
(Công văn số 883/TCT-DNNCN)

Tài liệu này tổng hợp một số quy định mới mà doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý khi khai quyết toán thuế TNCN năm 2021, bao gồm: Read more

- Người lao động nếu có số thuế TNCN phát sinh thêm sau quyết toán không quá 50.000 đồng sẽ được miễn nộp. Tuy nhiên, trong hồ sơ khai quyết toán thuế, doanh nghiệp vẫn phải tổng hợp thông tin của những lao động này (điểm 2 Mục I).

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán, nếu dự kiến số thuế phải nộp thêm không quá 50.000 đồng thì cũng được miễn nộp thuế, đồng thời miễn nộp hồ sơ khai quyết toán, hồ sơ xin miễn thuế (điểm 1 Mục II).

- Mức giảm trừ gia cảnh: 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) cho bản thân người lao động và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc (Mục III).

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN áp dụng các biểu mẫu mới ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

- Thời hạn khai quyết toán đối với cá nhân trực tiếp quyết toán được kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Cá nhân trực tiếp quyết toán có thể nộp hồ sơ khai quyết toán online qua địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng "Thuế điện tử" trên các thiết bị thông minh.

blue-check 18/3/2022 Những lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
(Công văn số 9188/CTHN-HKDCN)

Do kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2021 sẽ áp dụng quy định mới tại Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 nên Cục thuế Hà Nội đã tổng hợp những nội dung có thay đổi để doanh nghiệp và cá nhân lưu ý. Read more

Theo đó, đối với những cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay mà phát sinh số thuế TNCN phải nộp thêm không quá 50.000 đồng, doanh nghiệp vẫn kê khai thông tin trong hồ sơ quyết toán nhưng được miễn tổng hợp số thuế này vào số thuế phải nộp thêm.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, nếu dự kiến phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết toán không quá 50.000 đồng thì được miễn nộp số thuế này, đồng thời miễn nộp hồ sơ quyết toán và cũng không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam và đã về nước nhưng chưa quyết toán thuế thì có thể ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thay và áp dụng theo thủ tục quyết toán đối với cá nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2021 sẽ áp dụng mức: 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng (52,8 triệu đồng/năm) với mỗi người phụ thuộc.

Biểu mẫu khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 sẽ áp dụng theo mẫu mới ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2021 là ngày 4/5/2022 (đối với cá nhân trực tiếp quyết toán) và ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với doanh nghiệp).

Địa chỉ nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tuyến: https://thuedientu.gdt.gov.vn (đối với doanh nghiệp) và https://canhan.gdt.gov.vn (đối với cá nhân).

blue-check 11/3/2022 Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nếu có số thuế được hoàn có thể nộp sau ngày 30/4
(Công văn số KK:TĐT)

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Cục thuế TP. Hà Nội cho biết đang lên kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân nộp trực tuyến hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2021. Read more

Đối với cá nhân, nếu đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì được sử dụng tài khoản này để khai, quyết toán thuế trên hệ thống ETAX. Nếu chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì có thể đến bất kỳ cơ quan thuế nào để xin cấp tài khoản.

Về thời hạn quyết toán thuế TNCN 2021, trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế thì thời hạn nộp quyết toán là 30/4 hằng năm. Tuy nhiên, Cục thuế TP. Hà Nội khuyến cáo những ai có phát sinh tiền hoàn thuế TNCN thì nên nộp hồ sơ sau thời gian cao điểm này để được quyết toán nhanh chóng và không bị xử phạt về việc nộp tờ khai trễ hạn.

blue-check 8/3/2021 Quyết toán thuế TNCN năm 2020 áp dụng mức giảm trừ mới
(Công văn số HD:GTGC)

Quyết toán thuế TNCN cho cả năm 2020 sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đã được tăng theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14. Cụ thể: Read more

- Giảm trừ 11 triệu đồng/tháng cho bản thân, tức 132 triệu/năm

- Giảm trừ 4,4 triệu/tháng cho mỗi người phụ thuộc, tức 52,8 triệu/người/năm

HƯỚNG DẪN
blue-check 9/7/2021 Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu
(Công văn số 26248/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với người làm việc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không còn làm tại bất cứ đâu thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN được nộp tại nơi cư trú.

THAM KHẢO
blue-check 5/2/2021 Quyết toán thuế TNCN 2020 có thể nộp qua mạng
(Công văn số 368/TCT-TTHT)

Công văn yêu cầu Cục thuế các tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp, cá nhân có phát sinh việc quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020. Read more

Về phía Tổng cục Thuế, trong tháng 3/2021 sẽ tổ chức chương trình trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020 (website: www.gdt.gov.vn ). Doanh nghiệp, cá nhân có thể đặt câu hỏi trực tuyến liên quan đến các chính sách, thủ tục về quyết toán thuế TNDN, TNCN tại buổi hỗ trợ này.

Riêng đối với cá nhân, từ 2021 có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp trực tuyến hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 20/10/2022 Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
(Công văn số 50820/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp khi kê khai thay quyết toán thuế TNCN cho người lao động theo ủy quyền thì phải có đầy đủ MST của người lao động; trường hợp chỉ có số CMND thì hướng dẫn người lao động đăng ký MST theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC . Read more

Sau đó, doanh nghiệp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

blue-check 9/7/2018 Quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm: miễn phạt nhưng phải đóng tiền chậm nộp
(Công văn số 2710/TCT-PC)

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 110 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 , thời hiệu xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu thuế là 5 năm. Quá thời hạn 5 năm sẽ không bị xử phạt, nhưng vẫn phải nộp đủ số thuế thiếu. Read more

Theo đó, trường hợp người nước ngoài nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm thì không bị xử phạt về hành vi chậm nộp thuế do đã quá thời hiệu xử phạt.

Tuy nhiên, vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền phạt chậm nộp theo mức như sau:

- Giai đoạn từ 1/7/2013 - trước 1/1/2015: bằng 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

- Giai đoạn từ 1/1/2015 - trước 1/7/2016: bằng 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

- Giai đoạn từ 1/7/2016 trở đi: bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020