LuatVietnam

blue-check Rượu, thuốc lá nhập khẩu có thể dán tem trước hoặc sau thông quan English attachment

Công văn số 3982/TCHQ-GSQL ngày 26/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC (2 trang)
Posted: 28/9/2022 3:39:20 PM | Latest updated: 20/10/2022 9:48:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5550 | Vietlaw: 583
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, việc dán tem điện tử theo Thông tư 23/2021/TT-BTC chỉ áp dụng đối với mặt hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu để kinh doanh tiêu dùng trong nước, riêng hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế sẽ thực hiện dán tem theo quy định về kinh doanh hàng miễn thuế tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP .

Về thời điểm dán tem, theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC, sau khi lô hàng được thông quan, Chi cục Hải quan sẽ bàn giao cho doanh nghiệp số lượng tem tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu để dán trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trường hợp doanh nghiệp cần giao tem cho cơ sở sản xuất ở nước ngoài để dán trên sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp mở tờ khai tạm xuất - tái nhập tem căn cứ theo thời hạn giao hàng ghi trên hợp đồng nhập khẩu hàng hóa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5550

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3982-26082022TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Rượu bia

blue-check Rượu, thuốc lá nhập khẩu có thể dán tem trước hoặc sau thông quan English attachment
blue-check Từ 1/7/2022, rượu, thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử
blue-check Chưa bắt buộc dán tem điện tử đối với rượu và thuốc lá
blue-check Điều kiện nhập khẩu rượu không phân biệt mục đích sử dụng
blue-check Nhập khẩu thức uống 5,5 độ cồn trở lên phải có Giấy phép về rượu
blue-check Luật Phòng chống tác hại rượu bia 2019 English attachment