LuatVietnam

San lắp nền đường có cần giấy phép?

Cập nhật 5/1/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Quang Thái (Sơn La)
Đối với đào đắp (đất) nền đường trong công trình giao thông, việc san đất từ vùng lồi sang vùng lõm khi san nền, tạo mặt bằng có phải là hoạt động khai thác khoáng sản không?
Tôi cũng muốn biết, hoạt động nêu trên có phải thực hiện thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh không và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trường hợp đào đắp (đất) nền đường trong công trình giao thông; san đất từ vùng lồi sang vùng lõm trong thi công xây dựng san nền, tạo mặt bằng nếu chỉ sử dụng đất cho công trình đó có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vậy liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, trước khi tiến hành khai thác phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để có cơ sở khẳng định chính xác về trường hợp của ông, đề nghị ông cung cấp đầy đủ tài liệu pháp lý liên quan, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng công trình

otvet San lắp nền đường có cần giấy phép?
otvet Có được lập nhật ký công trình bằng hình thức điện tử?
otvet Các tiêu chuẩn về xây dựng công trình được áp dụng tự nguyện, không bắt buộc
otvet Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình
otvet Tiêu chí phân loại công trình nhiều tầng có sàn
otvet Lắp thêm mái che cho căn hộ phải xin Sở Xây dựng thẩm định
otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?
otvet Công trình có vốn hỗ trợ của tỉnh, cơ quan nào kiểm tra công tác nghiệm thu?
otvet Chủ đầu tư được phép điều chỉnh định mức xây dựng đối với công việc đặc thù
otvet Cơ quan nghiệm thu được quyền kiểm tra thực tế công trình nếu thấy cần thiết
otvet Loại công trình nào được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội?
otvet Phân cấp công trình sửa chữa, cải tạo như thế nào?
otvet Có được đàm phán lại mức phí bảo hiểm công trình sau khi trúng thầu?
otvet Xác định cấp công trình cho dự án vừa xây mới, vừa cải tạo như thế nào?