LuatVietnam

blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định

Công văn số 4508/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (2 trang)
Posted: 2/11/2022 11:19:35 AM | Latest updated: 4/11/2022 2:27:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5580
LuatVietnam

Viện dẫn khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Hải quan cho rằng việc xác định sản phẩm tái chế từ chất thải để áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu được thực hiện theo Danh mục, tiêu chí hoặc quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT). Do đó, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận miễn thuế xuất khẩu cho sản phẩm tái chế sau khi có quy định của Bộ TN&MT.

Kể từ khi Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng ưu đãi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành (ngày 10/1/2022) đến nay, Bộ TN&MT vẫn chưa ban hành Danh mục, tiêu chí hoặc quy định rõ tên loại văn bản làm cơ sở xác định sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan hải quan xem xét miễn thuế, mặc dù Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản đề nghị.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5580

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế?
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025