LuatVietnam

blue-check Sắp có sàn giao dịch việc làm

Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 26/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thành lập các sàn giao dịch: việc làm, công nghệ, giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất (2 trang)
Posted: 28/8/2023 10:23:55 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:26:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các thị trường bất động sản, việc làm và khoa học & công nghệ đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nên cần thiết phải hình thành sàn giao dịch cho các thị trường này.

Việc giao dịch thông qua sàn cũng sẽ giúp thị trường bất động sản, việc làm và khoa học & công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và phiền hà cho doanh nghiệp, người dân.

Phó Thủ tướng đã giao các Bộ tiếp thu, nghiên cứu hoàn thiện báo cáo về thành lập các sàn giao dịch bất động sản, việc làm và khoa học & công nghệ, trong đó đánh giá kỹ cơ sở chính trị, pháp lý, thực trạng, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp ứng dụng... để đảm bảo xây dựng, phát triển hệ thống các sàn giao dịch phù hợp với thực tiễn và quy định có liên quan, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu