LuatVietnam

blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM

Công văn số 5070/BTC-CST ngày 2/6/2022 của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (2 trang)
Posted: 3/6/2022 12:51:30 PM | Latest updated: 10/6/2022 1:09:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo tính khả thi, công bằng và tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp đối với mức thu phí hạ tầng cảng biển, Bộ Tài chính đã yêu cầu chính quyền TP. HCM khẩn trương sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐNDstatus2 để quy định thống nhất một mức thu phí, không phân biệt hàng hóa mở tờ khai tại TP. HCM hay địa phương khác.

Ngoài ra, mức thu phí điều chỉnh cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tương đồng với mức thu phí của hàng quá cảnh, chuyển khẩu, TN-TX và hàng gửi kho ngoại quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải biển