LuatVietnam

blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 (8 trang)
Posted: 16/9/2022 10:02:23 AM | Latest updated: 21/9/2022 3:14:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5542
LuatVietnam

Để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi những quy định còn bất cập, thiếu đồng bộ, không phù hợp về thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể:

- Các quy định bất cập liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư công (từ khâu hình thành dự án, giao vốn, tổ chức thực hiện) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng.

- Quy định về cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ Luật Đầu tư công năm 2014 sang Luật Đầu tư công năm 2019;

- Việc thí điểm tách hạng mục giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư;

- Thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công;

- Quy định về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành vào báo cáo với Thủ tướng để xem xét sửa đổi dự kiến vào năm 2022 hoặc 2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5542

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022