LuatVietnam

blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022

Quyết định số 905/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (11 trang)
Posted: 24/5/2022 9:14:41 AM | Latest updated: 25/5/2022 1:19:45 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin & Truyền thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối với hàng loạt các Cơ sở dữ liệu khác trong năm 2022, bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của các doanh nghiệp viễn thông di động (dự kiến kết nối từ tháng 6/2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (từ tháng 3/2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (từ tháng 4/2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (từ tháng 6/2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (từ tháng 12/2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (năm 2022).

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (năm 2022).

- Cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện (từ tháng 5/2022).

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (từ tháng 5/2022).

- Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo (từ tháng 12/2022).

- Các hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động (từ tháng 12/2022).

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 12-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử