LuatVietnam

blue-check Sẽ sớm có sàn giao dịch việc làm

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 (17 trang)
Posted: 10/8/2023 2:38:50 PM | Latest updated: 11/8/2023 1:38:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761
LuatVietnam

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2023, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu đẩy nhanh việc hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung trong các lĩnh vực bất động sản, đất đai, lao động, việc làm và báo cáo Thủ tướng lộ trình thực hiện ngay trong tháng 8/2023.

Chính phủ đồng thời đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát, cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế GTGT... Nghiên cứu, chủ động có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bằng các chương trình, dự án, giải pháp cụ thể.

Về an sinh xã hội, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động nghiên cứu, trình Chính phủ giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội đối với người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi; đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu