LuatVietnam

blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng

Công văn số 2243/BHXH-TST ngày 17/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (5 trang)
Posted: 22/8/2022 9:55:55 AM | Latest updated: 23/8/2022 11:54:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Do hiện nay số tiền doanh nghiệp chậm đóng BHXH khá lớn, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh tăng cường thanh tra đột xuất đối với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH quá 3 tháng và doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn.

Đồng thời, kiên quyết xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về đóng BHXH được phát hiện qua thanh tra; đặc biệt xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để khởi tố hình sự đối với doanh nghiệp có hành vi trốn đóng BHXH, BHYT đủ cơ sở khởi tố theo Điều 216 BLHS.

Những doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ỳ không thực hiện thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính.

Những trường hợp đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt nhưng không thực hiện thì tiếp tục áp dụng biện pháp đôn đốc khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời lập danh sách báo cáo chính quyền địa phương để công khai danh tính.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment