LuatVietnam

blue-check Sẽ thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh tại các casino

Công văn số 8722/BTC-TCNH ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (2 trang)
Posted: 11/9/2023 8:04:40 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:34:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi hoặc cho thuê mặt bằng, cho thuê bàn trò chơi trái quy định, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử trên địa bàn và gửi kết quả kiểm tra cho Bộ Tài chính để theo dõi, xử lý.

Theo quy định tại Luật đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu