LuatVietnam

blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage

Công văn số 3131/TCT-TTKT ngày 24/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, kiểm tra hóa đơn đối với ghế massage và các mặt hàng tương tự (2 trang)
Posted: 30/8/2022 7:48:44 AM | Latest updated: 30/8/2022 12:30:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5528
LuatVietnam

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trốn thuế của các cơ sở kinh doanh ghế massage thông qua việc không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế, Cục thuế các tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công thương, Tài chính, Hải quan,... tổ chức thanh tra đột xuất đối với cơ sở có dấu hiệu nghi vấn.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh ghế massage có các chi nhánh, địa điểm kinh doanh,... ở ngoài tỉnh, Cục thuế tại trụ sở chính sẽ thông báo và yêu cầu Cục thuế nơi có chi nhánh, địa điểm kinh doanh cùng phối hợp siết chặt quản lý thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5528

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền
blue-check Tổng hợp các Hỏi - Đáp thường gặp về thủ tục kê khai thuế theo quy định mới