LuatVietnam

blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số

Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia (16 trang)
Posted: 29/6/2022 8:39:16 AM | Latest updated: 14/7/2022 2:22:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5494
LuatVietnam

Nền tảng Bản đồ số quốc gia sẽ được Bộ Thông tin & Truyền thông phát triển theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục I Quyết định này và nhằm các mục đích sau:

- Tích hợp, liên thông dữ liệu từ Bản đồ số quốc gia với Địa chỉ số quốc gia.

- Thiết lập Bản đồ số quốc gia để tích hợp việc chỉ đường, dẫn đường đến từng địa chỉ số.

- Thể hiện cả trên Bản đồ số quốc gia các công trình cao tầng (như căn hộ chung cư, căn hộ tập thể, văn phòng làm việc,...) để tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, gắn địa chỉ số.

- Đảm bảo các chức năng cơ bản của bản đồ như: tương tác bản đồ, tương tác POI (địa điểm, địa chỉ), tìm đường, tìm địa chỉ, địa điểm, chỉ đường, dẫn đường, định vị.

- Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu từ Bản đồ số quốc gia với các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ du lịch, ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5494

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào?
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment
blue-check Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại UBND quận/huyện (TP. HCM)
blue-check Về căn cứ lập dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị
blue-check Về căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng ngoài đô thị
blue-check Không được nhận tài trợ bằng đồ án quy hoạch
blue-check Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
blue-check Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Dự án trong đô thị được miễn lập quy hoạch chi tiết nếu nhỏ hơn 5ha
blue-check Về khu vực đô thị được chuyển nhượng hạ tầng cho người dân tự xây nhà
blue-check Yêu cầu khi phân lô khu đất thương mại dịch vụ
blue-check Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (mới)
blue-check Người dân được quyền yêu cầu thông tin về địa điểm, lộ giới xây dựng