LuatVietnamLogo

blue-check Sẽ thu phí cách ly phòng dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (4 trang)
Posted: 31/8/2020 10:43:21 AM | Latest updated: 1/9/2020 8:22:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5035
LuatVietnam

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn việc thu phí cách ly đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly, áp dụng ngay từ 1/9/2020. Riêng chi phí khám chữa bệnh, ngân sách nhà nước vẫn sẽ chi trả theo Khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12status2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5035
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID (18/8/2020) 

nexto  Về việc chống dịch COVID-19 giải đoạn 2 (4/8/2020) 

nexto  Hướng dẫn đánh giá thực trạng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện (6/8/2020) 

nexto  Các biện pháp chống dịch Covid tại Tp. HCM từ 31/7/2020 English attachment (31/7/2020) 

nexto  Về việc phòng, chống dịch Covid-19 (31/7/2020) 

nexto  Về công tác chống dịch Covid tại các bệnh viện (29/7/2020) 

nexto  Về việc giám sát và chống dịch COVID (29/7/2020) 

nexto  Kết luận của Thủ tướng về việc chống dịch Covid-19 (29/7/2020) 

nexto  Chi phí chống dịch COVID-19 được hạch toán và miễn thuế TNCN (19/8/2020) 

nexto  Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 (20/7/2020) 

Covid-19