LuatVietnam

blue-check Sẽ tiếp tục hạ lãi suất ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp

Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 (4 trang)
Posted: 21/8/2023 8:15:21 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:32:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Thông báo này nêu các giải pháp trọng tâm của Chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, về chính sách tiền tệ, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có các giải pháp kịp thời, hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng; đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại phấn đấu tiếp tục hạ lãi suất cho vay... để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua; trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới; ngoài ra, phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo quy định.

Về chính sách đầu tư, Chính phủ đã yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt chú trọng xây dựng chính sách ưu đãi đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu