LuatVietnam

blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư

Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác (2 trang)
Posted: 16/6/2022 7:21:30 AM | Latest updated: 17/6/2022 1:33:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Theo Thông báo này, các nhà mạng (Viettel, VNPT,...) sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông triển khai kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 30/7/2022 để ngăn chặn tình trạng sử dụng sim rác, sim nặc danh hiện nay.

Các thông tin thuê bao (sim) đang hoạt động phải đảm bảo xác thực khớp đúng 3 thành phần gồm: (i) Thông tin của thuê bao đăng ký tại nhà mạng; (ii) Thông tin cá nhân của thuê bao trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và (iii) Thông tư người đang sở hữu/sử dụng sim thực tế.

Riêng với các số thuê bao (sim) cấp mới từ ngày 1/8/2022 trở đi, nhà mạng sẽ tiến hành xác thực thông tin cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi cấp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Viễn thông