LuatVietnam

Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định

Cập nhật 30/12/2022 | Đăng tải: LVN.5616

hoi Nguyễn Thị Dung (Nghệ An)
Tôi nghỉ chế độ thai sản từ ngày 27/3 đến hết ngày 26/9/2022, nhưng ngày 3/10/2022 tôi mới đi làm lại và tiếp tục đóng BHXH. Sau khi đi làm, tôi muốn nghỉ dưỡng sức 7 ngày (26/10-2/11/2022) do sinh mổ. Vậy tôi có được nhận tiền dưỡng sức sau sinh không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tối đa 7 ngày đối với trường hợp sinh 1 con phải phẫu thuật. 

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: "Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật BHXH là khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi".

Trường hợp của bà không nêu rõ về chế độ ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại công ty nơi bà làm việc, đồng thời việc quyết định số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định, BHXH Việt Nam cung cấp các quy định về trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe để bà đối chiếu với trường hợp cụ thể của bản thân, khi bà đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, đơn vị sử dụng lập hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với bà.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở