LuatVietnam

blue-check Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng dược liệu quý giai đoạn từ 2021 - 2025

Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (118 trang)
Posted: 22/3/2023 8:04:09 AM | Latest updated: 24/3/2023 11:43:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674
LuatVietnam

Sổ tay này bao gồm các hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn về nguyên tắc, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (Phần I)

2. Hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (Phần II)

3. Hướng dẫn kỹ thuật trong phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ dược liệu (Phần III).

Sổ tay này đồng thời có hướng dẫn về đảm bảo nuôi trồng, sơ chế chế biến, sản xuất theo tiêu chuẩn của WHO, định hướng xây dựng thương hiệu dược liệu trong nước, là tài liệu tham khảo thiết thực để xây dựng và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao giá trị dược liệu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm

blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4)
blue-check Sửa đổi tiêu chí xác định dự án trồng dược liệu quý được nhà nước hỗ trợ
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra việc đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản thuốc của các cơ sở dược
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi nhỏ của thuốc (theo chuẩn ISO 9001:2015)
blue-check 14 thủ tục trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm tại Tp. HCM đã được tái cấu trúc
blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 3)
blue-check Bãi bỏ 09 thủ tục về cấp phép buôn bán và bảo quản dược liệu
blue-check Thủ tục phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Sổ tay hướng dẫn quản lý sử dụng kháng sinh (dành cho bệnh viện tuyến huyện)
blue-check Danh mục các thay đổi nhỏ của thuốc chỉ cần thông báo (Đợt 2)
blue-check Danh mục những thay đổi nhỏ của thuốc chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 1)
blue-check Danh mục thuốc được Bộ Y tế gia hạn sử dụng đến 31/12/2024 (Đợt 4)
blue-check Các quy định cần biết khi đưa mỹ phẩm ra thị trường English attachment
blue-check Điều kiện tham gia Chương trình bình ổn giá thuốc tại TP. HCM giai đoạn 2023-2024
blue-check Cảnh báo 14 sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng do chứa Diethylene
blue-check Từ 20/4/2023, thí điểm giải quyết trực tuyến thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc
blue-check Từ 4/5/2023, hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc được nộp hoàn toàn trực tuyến English attachment
blue-check Quy trình giải quyết trực tuyến hồ sơ gia hạn lưu hành thuốc theo chuẩn ISO 9001:2015
blue-check Chuẩn dữ liệu lấy đơn thuốc và cập nhật số lượng bán trên hệ thống đơn thuốc quốc gia
blue-check Các gói thầu mua thuốc phải tổ chức đấu thầu qua mạng từ 1/1/2023