LuatVietnam

blue-check Sri Lanka đang xin gia nhập Hiệp định RCEP English attachment

Công văn số 5347/BCT-ĐB ngày 11/8/2023 của Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin cập nhật tình hình xin gia nhập Hiệp định RCEP của Sri-Lanka (1 trang)
Posted: 14/8/2023 7:40:34 AM | Latest updated: 16/8/2023 10:26:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Theo thông báo của Ban Thư ký ASEAN ngày 4/7/2023, Sri Lanka đã chính thức gửi thư xin gia nhập Hiệp định RCEP.

Về thủ tục gia nhập Hiệp định RCEP, hiện nay Việt Nam đang phối hợp với các nước thành viên khác xây dựng dự thảo về thủ tục gia nhập Hiệp định RCEP dựa trên quy trình gia nhập WTO và tham khảo Hiệp định CPTPP.

Về cơ bản, các nước ASEAN sẽ cần thảo luận nội bộ trước để có quan điểm chung khi thảo luận với các nước đối tác trong Hiệp định RCEP về việc xin gia nhập Hiệp định của các nước quan tâm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thuế RCEPCập nhật đến: 11-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu