LuatVietnam

Sử dụng kết quả khảo sát thị trường của nước ngoài để quảng cáo phải hợp pháp hóa lãnh sự

Cập nhật 10/5/2023 | Đăng tải: LVN.5697

hoi Phạm Lê Mỹ Tiên
Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài được chấp thuận tại Việt Nam, tuy nhiên, phải thực hiện quy trình, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2012/TT-BNG.
Theo khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo, về vấn đề quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự (được hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL), để quảng cáo được sử dụng những từ ngữ trên thì quảng cáo phải là kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường.
Các kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài có được chấp thuận tại Việt Nam không? Nếu được chấp thuận thì kết quả đó cần trải qua các hồ sơ thủ tục gì để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam?

luat Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường là tài liệu hợp pháp chứng minh cho nội dung quảng cáo sử dụng các cụm từ như: "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài được chấp thuận tại Việt Nam, tuy nhiên, phải thực hiện quy trình, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quảng cáo - Xuất bản

otvet Sử dụng kết quả khảo sát thị trường của nước ngoài để quảng cáo phải hợp pháp hóa lãnh sự
otvet Dịch vụ quảng cáo được giảm 2% thuế GTGT
otvet Quảng cáo gây phiền phức có bị xử phạt?
otvet Những yêu cầu khi quảng cáo thực phẩm chức năng
otvet Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo
otvet Sẽ tăng cường thanh tra quảng cáo trên mạng xã hội
otvet Tự ý cắt ghép logo để quảng cáo sản phẩm bị phạt ít nhất 20 triệu
otvet Quảng cáo sai sự thật có bị kết tội lừa dối khách hàng?
otvet Nhập khẩu máy in offset phải xin giấy phép
otvet Nhập khẩu "thiệp in sẵn" phải đăng ký với Cục Xuất bản, In và Phát hành
otvet Thuế quảng cáo sản phẩm trên mạng nước ngoài có bị tính thuế nhà thầu?
otvet Quảng cáo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?
otvet Nhập khẩu poster quảng cáo có phải xin giấy phép?
otvet Nhập khẩu "Sách hướng dẫn" từ DNCX có cần xin giấy phép?
otvet Nhập khẩu sách ngoại ngữ để sử dụng nội bộ vẫn phải xin giấy phép
otvet Nhập khẩu catalogue và sách hướng dẫn phải xin giấy phép
otvet Nhập khẩu "sổ ghi chép" làm quà tặng phải xin giấy phép
otvet Nhập khẩu Sách hướng dẫn từ nội địa, DNCX vẫn phải đăng ký với Bộ TT&TT
otvet Nhập khẩu nhãn mác hàng hóa phải đăng ký với Bộ TT&TT
otvet Nhập khẩu máy in UV có cần xin giấy phép?