LuatVietnam

blue-check Sửa đổi các quy định liên quan đến dự án đầu tư nhà ở xã hội English attachment

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (20 trang)
Posted: 2/4/2021 7:35:31 AM | Latest updated: 20/9/2023 11:13:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5182 | Vietlaw: 506
LuatVietnam

Theo quy định bổ sung tại Nghị định này thì các dự án đầu tư nhà ở xã hội sẽ phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể hình thành dựa trên phần diện tích 20% dành riêng cho nhà ở xã hội trong dự án đầu tư nhà ở thương mại

Ngoài ra, các điều khoản sau đây của Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 được sửa đổi:

- Điều 5. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị

- Điều 6. Quỹ đất để phát triễn nhà ở xã hội tại khu công nghiệp

- Điều 16. Vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

- Điều 17. Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội

- Điều 22. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

- Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Nghị định bổ sung thêm Điều 21a về trình tự, thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội

Các vấn đề chuyển tiếp được quy định tại Điều 2 Nghị định này

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/6/2021.
Xem Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/8/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 08/VBHN-BXD[Hợp nhất] - Quy định về nhà ở xã hội
blue-check 69/TB-BXDSẽ sửa đổi cơ chế và chính sách dành cho nhà ở xã hội
blue-check 1753/TCT-CSDiện tích công trình kinh doanh thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội cũng được miễn tiền thuê đất
blue-check 5470/BXD-QLNVề điều kiện mua nhà ở xã hội đối với lao động tự do
blue-check 5438/BXD-QLNNgười tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check 5184/BXD-QLNVề chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check 5119/BXD-QLNVề việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại
blue-check 4550/BXD-QLNVề các không gian tiện ích phải bố trí trong tòa nhà chung cư
blue-check 4558/BXD-QLNVề việc giảm tiền thuê đất trong dự án nhà ở xã hội
blue-check 4437/BXD-QLNVề cách tính số tiền phải nộp tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội
blue-check 3943/BXD-QLNCác dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check 13/CT-TTgDự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check 3074/BXD-QLNChủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check 2603/BXD-QLNChính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check 2344/BXD-QLNTừ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check 1986/BXD-QLNVề căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check 1987/BXD-QLNViệc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check 1872/BXD-QHKTVề căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check 1835/BXD-QLNCách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check 1793/BXD-QLNDự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check 1531/BXD-QLNĐược phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội
blue-check 1444/BXD-QLNDự án nhà ở xã hội phải xác định 20% quỹ đất dành cho nhà ở thương mại trước khi đấu thầu
blue-check 1409/BXD-QLNDự án nhà ở thương mại dưới 2ha được miễn trích 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội
blue-check 1118/BXD-QLNVề thủ tục lựa chọn nhà đầu tư của dự án nhà ở xã hội
blue-check 932/BXD-QLNCăn hộ thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội cũng được miễn tiền sử dụng đất
blue-check 855/BXD-QLN20% quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở thương mại không được miễn tiền đất
blue-check 538/BXD-QLNKhông được xây nhà ở thương mại trên quỹ đất (20%) dành cho nhà ở xã hội
blue-check 256/BXD-QLNDự án khu đô thị được miễn dành quỹ đất xây nhà ở xã hội nếu thực hiện tại đô thị loại 4, 5
blue-check 95/BXD-QLNĐiều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp
blue-check 5380/BXD-QLNDự án khu đô thị chỉ phải dành 20% quỹ đất nhà ở xã hội nếu triển khai tại đô thị loại 3 trở lên
blue-check 5037/BXD-QLNPhải có quy hoạch chi tiết trước khi mời thầu dự án nhà ở xã hội phải có
blue-check 5040/BXD-QLNDự án nhà ở tại khu đô thị loại IV và V không bắt buộc phải dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội
blue-check 4243/BXD-QLNTừ 1/4/2021, đã bỏ quy định cho bán 20% diện tích nhà ở xã hội theo giá thương mại
blue-check 4177/BXD-QLNKhông được xây nhà ở thương mại trên quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội
red-check 1039/QĐ-BXDSửa đổi thủ tục Thẩm định giá bán nhà ở xã hội
blue-check 3406/BXD-QLNNgười đã sở hữu nhà có được mua nhà ở xã hội?
red-check 09/2021/TT-BXDQuy định mới về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiEnglish attachment
blue-check 3150/BXD-QLNVề căn cứ xác định 20% quỹ đất nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check 03/VBHN-BXD[Hợp nhất] - Quy định về nhà ở xã hội English attachment
blue-check 2008/BXD-QLNTừ 1/4/2021, nhà ở xã hội trong KCN chỉ được bán cho lao động tại chỗ
blue-check 1921/BXD-QLNCách tính 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check 1120/BXD-QLNTừ 1/4/2021, đã bỏ yêu cầu chuyển giao 20% đất nhà ở thương mại để xây nhà ở xã hội English attachment

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5182

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu