LuatVietnam

blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)

Quyết định số 4863/QĐ-UBND ngày 5/12/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (79 trang)
Posted: 12/12/2022 2:58:01 PM | Latest updated: 13/12/2022 9:32:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

07 quy trình giải quyết thủ tục sau đây sẽ được sửa đổi kể từ ngày 5/12/2022:

1. Quy trình khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2. Quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

3. Quy trình gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4. Quy trình sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5. Quy trình cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

6. Quy trình cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

7. Quy trình bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Nội dung cụ thể của các quy trình xem Phụ lục II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ sau: số QT-01, QT-02, QT-03, QT-04, QT-05, QT-06, QT-07 Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 5210/QĐ-UBNDstatus2 ngày 10/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Danh mục các thiết bị điện hiệu suất thấp phải loại bỏ
blue-check Tăng giá điện từ 4/5/2023 English attachment
light-check Sửa đổi quy định về tính giá bán điện English attachment
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực English attachment
blue-check Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử phạt vi phạm về sử dụng điện
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X-quang và đăng ký hoạt động KH&CN tại Hà Nội
blue-check Định mức dự toán chi phí thí nghiệm điện trong xây dựng đường dây và trạm biến áp
blue-check Về điều kiện đóng điện máy biến áp sau khi bị sự cố
blue-check Tủ lạnh thương mại có phải dán nhãn năng lượng?
blue-check Thiết bị đã qua sử dụng phải được thử nghiệm hiệu suất theo từng lô hàng English attachment
blue-check 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
blue-check Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
blue-check Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
blue-check Khung giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió English attachment
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
blue-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment