LuatVietnam

blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (11 trang)
Posted: 26/9/2022 7:22:02 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:41:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5555 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sau:

1. Nghị định số 70/2016/NĐ-CPstatus2 về thủ tục đề nghị giao tuyến dẫn tàu cho công ty hoa tiêu

2. Nghị định số 37/2017/NĐ-CPstatus2 về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cảng biển

3. Nghị định số 29/2017/NĐ-CPstatus2 về thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở cung ứng thuyền viên hàng hải

4. Nghị định số 58/2017/NĐ-CPstatus2 về thủ tục đề nghị công bố mở cảng biển, luồng hàng hải

5. Nghị định số 05/2017/NĐ-CPstatus2 về thủ tục đề nghị phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BGTVT ngày 5/10/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BGTVT ngày 12/10/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 60/VBHN-BGTVT ngày 13/10/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 62/VBHN-BGTVT ngày 24/10/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 63/VBHN-BGTVT ngày 2/11/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5555

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND69-23092022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

blue-check Vận chuyển hàng hóa tuyến quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải
blue-check Quy trình cấp phép chạy thử tàu biển mới đóng hoặc hoán cải (tại TP. HCM)
blue-check Ký thêm hợp đồng cho thuê tàu ở nước ngoài phải gia hạn thời gian tạm xuất English attachment
blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment
light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022