LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện thành lập trường dạy nghề (vốn trong nước và nước ngoài)

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 6/4/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (165 trang)
Posted: 12/4/2022 7:12:39 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:10:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5433
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định gồm:

1. Nghị định số 143/2016/NĐ-CPstatus2 quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập, chia, tách, giải thể, sáp nhập, thành lập phân hiệu... của trường cao đẳng, trung cấp nghề (vốn trong nước).

2. Nghị định số 15/2019/NĐ-CPstatus2 quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập, chia, tách, giải thể, sáp nhập, thành lập phân hiệu... của trường cao đẳng, trung cấp nghề có vốn góp nước ngoài.

Đặc biệt, Nghị định này còn sửa đổi, bổ sung về hình thức, điều kiện cấp phép liên kết đào tạo nghề với nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 2021/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/6/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 2022/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5433

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam English attachment
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment