LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment

Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2019/TT-BCTstatus2 ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (13 trang)
Posted: 27/12/2021 7:27:02 AM | Latest updated: 16/9/2022 11:42:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5367 | Vietlaw: 578
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định sau đây:

- Sửa đổi các tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Phụ lục 2).

- Sửa đổi tiêu chí đối với doanh nghiệp đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

- Bổ sung Phụ lục 1a về nội dung hoạt động của các đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo sửa đổi tại khoản 2 Điều 1, các doanh nghiệp có vốn góp trong nước trên 50% mới được đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trường hợp không đáp ứng tiêu chí về vốn nêu trên (tức vốn góp trong nước chiếm dưới 50%) nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn thể hiện yếu tố đặc sắc Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam thì Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ xem xét, quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT ngày 25/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 01/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5367

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT25-20122021BCT[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

light-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?
blue-check Thủ tục công bố hợp quy theo các QCVN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
blue-check Hướng dẫn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp