LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH English attachment

Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYTstatus2 ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (24 trang)
Posted: 3/1/2023 3:45:42 PM | Latest updated: 18/4/2023 3:07:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 liên quan đến:

- Các trường hợp được rút BHXH một lần (cụ thể bổ sung những người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày thì cũng được rút BHXH một lần) (khoản 1 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động (khoản 2 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí (khoản 3 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (khoản 4 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc phải nghỉ dưỡng thai (khoản 5 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để hưởng BHXH một lần (khoản 6 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (khoản 7 Điều 1).

- Thời hạn giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khoản 8 Điều 1).

- Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tuất và nghỉ do không đủ sức khỏe để nuôi con sau khi sinh (khoản 9 Điều 1).

- Nội dung khám giám định tổng hợp tỷ lệ thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên (khoản 10 Điều 1).

- Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH một lần (khoản 12 Điều 1).

- Cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH đối với người bị Covid-19 (khoản 13 Điều 1).

- Hình thức cấp giấy chứng nhận và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (khoản 14 Điều 1).

- Thay mới các mẫu: Giấy giới thiệu đề nghị giám định (Phụ lục 1); Giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2); Giấy ra viện (Phụ lục 3); Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (Phụ lục 4); Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 7); Hướng dẫn xác định thời gian cách ly, điều trị trong các quyết định hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (Phụ lục 9).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXHstatus2 ngày 30/06/2016.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT ngày 20/3/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT18_31122022BYT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư