LuatVietnam

light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực English attachment

Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCTstatus2 ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (5 trang)
Posted: 26/4/2023 7:46:39 AM | Latest updated: 8/5/2023 9:48:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5688 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư số 21/2020/TT-BCTstatus2 về:

- Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực được cấp sửa đổi, bổ sung (Điều 4);

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực (Điều 6);

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện (Điều 7);

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện (Điều 8);

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện (Điều 9);

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Điều 10);

- Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực (Điều 14).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2023.

Các đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo nội dung, thời hạn trong giấy phép đã cấp và phải thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị điện lực được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.

Các đơn vị điện lực đã thay đổi về tên hoặc địa chỉ trụ sở hoặc thay đổi một trong các nội dung: loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp trước ngày Thông tư số 21/2020/TT-BCTstatus2 có hiệu lực phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5688

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT10_21042023BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Danh mục các thiết bị điện hiệu suất thấp phải loại bỏ
blue-check Tăng giá điện từ 4/5/2023 English attachment
light-check Sửa đổi quy định về tính giá bán điện English attachment
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực English attachment
blue-check Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử phạt vi phạm về sử dụng điện
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X-quang và đăng ký hoạt động KH&CN tại Hà Nội
blue-check Định mức dự toán chi phí thí nghiệm điện trong xây dựng đường dây và trạm biến áp
blue-check Về điều kiện đóng điện máy biến áp sau khi bị sự cố
blue-check Tủ lạnh thương mại có phải dán nhãn năng lượng?
blue-check Thiết bị đã qua sử dụng phải được thử nghiệm hiệu suất theo từng lô hàng English attachment
blue-check 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
blue-check Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
blue-check Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
blue-check Khung giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió English attachment
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
blue-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment