LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường (19 trang)
Posted: 15/5/2023 7:47:26 AM | Latest updated: 15/5/2023 12:18:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697
Căn cứ ban hành

red-check 67/2019/NĐ-CP - Biểu mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (mới) English attachment

red-check 27/2019/NĐ-CP - Quy chế cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề đo đạc

red-check 03/2019/NĐ-CP - Quy định khung về thu thập ảnh viễn thám English attachment

red-check 73/2017/NĐ-CP - Quy định về cung cấp, khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường English attachment

red-check 59/2017/NĐ-CP - Quy chế cấp phép sử dụng nguồn gen thuộc sở hữu của Nhà nước English attachment

red-check 158/2016/NĐ-CP - Quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản English attachment

red-check 60/2016/NĐ-CP - Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường English attachment

red-check 38/2016/NĐ-CP - Những loại công trình bắt buộc lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn English attachment

red-check 43/2015/NĐ-CP - Quy định về lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước English attachment

red-check 160/2013/NĐ-CP - Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ English attachment

red-check 22/2012/NĐ-CP - Quyền khai thác khoáng sản sẽ được đấu giá công khai English attachment

LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sau:

1. Nghị định số 43/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 06/5/2015 về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

2. Nghị định số 60/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 về điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Nghị định số 22/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 26/3/2012 về hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

4. Nghị định số 158/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 29/11/2016 về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

5. Nghị định số 67/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 31/7/2019 về hồ sơ cấp quyền khai thác khoáng sản.

6. Nghị định số 160/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 12/11/2013 về hồ sơ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm.

7. Nghị định số 59/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 12/5/2017 về hồ sơ quản lý tiếp cận nguồn gen

8. Nghị định số 38/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2016 về hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

9. Nghị định số 27/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 13/3/2019 về hồ sơ, thủ tục thành lập bản đồ.

10. Nghị định số 03/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 04/01/2019 về hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động viễn thám.

11. Nghị định số 73/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 14/6/2017 về hồ sơ quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 1235/QĐ-BTNMT17 thủ tục sửa đổi về cấp phép thăm dò và khai thác nước

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM