LuatVietnam

Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?

Cập nhật 5/9/2022 | Đăng tải: LVN.5541

hoi Đỗ Trung Phong
Doanh nghiệp chúng tôi trước có mở tờ khai loại hình A31 có mặt hàng, nhưng sau đó qua thống kê, kiểm tra thì muốn đổi qua loại hình A12. Nhờ Tổng cục hải quan trả lời giúp bên doanh nghiệp nếu chuyển đổi tờ khai đã khai từ A31 sang A12 thì có bị xử phạt không?

luat Bộ phận tư vấn:

Do không có hồ sơ vụ việc đầy đủ, cụ thể, nên Tổng Cục Hải quan chỉ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề Công ty hỏi như sau:

- Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan, điểm a.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) thì trường hợp khai bổ sung sau thời điểm hệ thống hải quan phân luồng và trước khi thông quan thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét, xác định; đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty làm thủ tục để được trả lời cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Quy định cần biết về thông báo cơ sở gia công, sản xuất
otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan