LuatVietnam

blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment

Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (16 trang)
Posted: 19/9/2022 10:49:13 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:46:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định sau tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT:

- Yêu cầu đối với động vật đưa vào giết mổ nêu tại khoản 2 Điều 4;

- Căn cứ kiểm tra điều kiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nhà xưởng của cơ sở giết mổ nêu tại khoản 5 Điều 5;

- Mẫu tem vệ sinh thú y dùng cho sản phẩm động vật để tiêu thụ nội địa nêu tại điểm c khoản 1 Điều 29;

- Mẫu dấu kiểm soát giết mổ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 31;

- Nguyên tắc kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ nêu tại Điều 36;

- Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nêu tại Điều 37;

- Nội dung, phương pháp kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ nêu tại Điều 38;

- Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm nêu tại Điều 40;

- Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y nêu tại mục 2 Phụ lục I;

- Mẫu hồ sơ kiểm tra vệ sinh thú y nêu tại Phụ lục II.

Đáng chú ý, theo sửa đổi Điều 36, cơ sở giết mổ sẽ được miễn cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu có một trong các Giấy chứng nhận có giá trị tương đương gồm: VietGAHP; GLOBALG.A.P.; GMP; HACCP; IFS; BRC; FSSC 22000; Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 5/10/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 3812/QĐ-BNN-TYThay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check 08/VBHN-BNNPTNT[Hợp nhất] - Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT10-14092022BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?