LuatVietnam

light-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment

Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 8/11/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCTstatus2 ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCTstatus2 ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện (8 trang)
Posted: 9/11/2022 7:43:42 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:43:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579 | Vietlaw: 588
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BCTstatus2 liên quan đến:

- Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện (khoản 2 Điều 3);

- Công thức tính giá cố định bình quân FC (đồng/kWh) của Nhà máy điện chuẩn (khoản 3, 4, 5 Điều 6);

- Phương pháp xác định giá biến đổi của Nhà máy điện chuẩn cho năm áp dụng khung giá (Điều 8);

- Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện (Điều 10);

- Bảng thông số chính của Nhà máy điện chuẩn (Phụ lục 2).

Đối với Thông tư số 57/2020/TT-BCTstatus2 , được sửa đổi một số quy định liên quan đến phương pháp xác định giá phát điện, bao gồm:

- Giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện Năm cơ sở (khoản 4 Điều 3);

- Phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện (khoản 3 Điều 7);

- Phương pháp xác định giá phát điện đối với nhà máy điện đàm phán lại theo vốn đầu tư quyết toán (Điều 12);

- Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện (Điều 13);

- Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện tại thời điểm thanh toán (Điều 15);

- Công thức tính giá hợp đồng mua bán điện nêu tại Phụ lục V của Hợp đồng mua bán điện mẫu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2022.

Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 57/2014/TT-BCTstatus2 ngày 19/12/2014 và Điều 27 Thông tư số 57/2020/TT-BCTstatus2 ngày 31/12/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT31_08112022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

light-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước
blue-check Quy chế bảo đảm an toàn hàng lang điện (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Quy chế thẩm định và cấp các loại giấy phép, chứng chỉ liên quan đến công việc bức xạ English attachment
blue-check Lùi thời điểm bắt buộc đáp ứng QCVN 19:2019/BKHCN đối với đèn Led đến 1/1/2023 English attachment
blue-check Giảm 50% phí thẩm định cấp phép XNK chất phóng xạ kể từ 5/2/2022 English attachment
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
blue-check Sẽ thu tiền thuê đất đối với các trạm dây điện
blue-check Doanh nghiệp duy trì sản xuất mùa giãn cách được giảm 3 tháng tiền điện
blue-check Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 5 trong mùa dịch