LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment

Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 5/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐTstatus2 ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (4 trang)
Posted: 13/12/2022 12:38:37 PM | Latest updated: 29/12/2022 11:36:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5608 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên, như: đối tượng áp dụng quy chế; tài liệu bồi dưỡng thường xuyên; tiêu chuẩn đối với báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên; tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên; công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5608

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT17_05122022BGDDT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giáo dục

blue-check Học phí niên khóa 2023 - 2024 sẽ được công bố trước 30/5/2023
blue-check Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (áp dụng từ 21/4/2023)
blue-check Lịch thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023: từ 27 - 30/6/2023
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Hà Nội đã tích hợp lên Cổng quốc gia
blue-check Thay mới thủ tục Cử đi học nước ngoài bằng học bổng của NSNN
blue-check Không được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT English attachment
blue-check 06 thủ tục mới về đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023