LuatVietnamLogo

light-check Sửa đổi Quy chế tổ chức các Sở thuộc UBND cấp tỉnh

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (11 trang)
Posted: 15/9/2020 12:58:59 PM | Latest updated: 16/9/2020 10:05:33 AM (GMT+7)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực25/11/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng (18/5/2020) 

nexto  Đính chính Quy chế tổ chức hội thảo quốc tế (19/3/2020) 

nexto  Thay mới Quy chế tổ chức hội thảo quốc tế English attachment (5/3/2020) 

nexto  Quy chế tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án hình sự trong quân đội (17/12/2019) 

nexto  [Hợp nhất] - Quy chế tổ chức lại hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (30/9/2019) 

nexto  Sửa đổi Quy chế tổ chức các cơ quan thuộc Chính phủ (5/6/2019) 

nexto  Quy chế tổ chức lại và thu hồi giấy phép hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (23/8/2019) status2

nexto  Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ ngành Tài chính (11/8/2018) 

nexto  [Hợp nhất] - Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục (25/6/2018) 

nexto  Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính TP. HCM (20/6/2018)