LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment

Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/2/2023 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTCstatus2 ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngần quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (12 trang)
Posted: 17/2/2023 7:10:21 AM | Latest updated: 1/3/2023 2:17:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5639 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước, gồm: điều kiện đối với trái phiếu Chính phủ được mua bán; ký kết ký phụ lục hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ; hình thức ký hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ; quy trình giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ; giá trị giao dịch, giá gộp lãi danh nghĩa, lãi danh nghĩa tích gộp, giá yết trong ngày giao dịch hưởng quyền,....

Theo đó, đối với hợp đồng khung, phụ lục hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ, các bên có thể ký kết bằng hình thức điện tử phù hợp với quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5639

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT12_10022023BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
light-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp