LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment

Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành (7 trang)
Posted: 3/1/2023 9:05:28 AM | Latest updated: 30/1/2023 9:34:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 596
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bãi bỏ các Thông tư gồm:

1. Sửa đổi Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 liên quan đến quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTCstatus1 quy định về việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

3. Sửa đổi Thông tư số 22/2019/TT-BTCstatus2 liên quan đến các biểu mẫu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Đáng chú ý, điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 đã được sửa đổi theo hướng cho phép nộp CCCD thay thế CMND và Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Thông báo số định danh cá nhân thay thế Sổ hộ khẩu khi chứng minh người phụ thuộc.

Ngoài ra, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người nộp thuế sẽ được miễn nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nếu thông tin trên giấy tờ đó đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 40/QĐ-BTCThủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT79_30122022BTC[E].pdf

Dòng thời gian

Người phụ thuộc

blue-check Thủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment
blue-check Về điều kiện đăng ký ông bà, cô dì là người phụ thuộc
blue-check Về điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cô ruột
blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng
blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa
blue-check Tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc và không cần chứng minh
blue-check Bà nội nếu còn con cái không được đăng ký làm người phụ thuộc