LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt

Thông tư số 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (2 trang)
Posted: 27/6/2022 3:00:59 PM | Latest updated: 5/8/2022 5:07:35 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi về thành phần hồ sơ thiết kế (để kiểm định chất lượng) đối với phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp trong nước quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 29/2018/TT-BGTVTstatus2 .

Ngoài ra, Thông tư còn bãi bỏ một số điều khoản sau của Thông tư 29/2018/TT-BGTVTstatus2 :

- Điểm c khoản 3 Điều 5 nhằm gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng chỉ chất lượng và tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống, thiết bị, linh kiện phương tiện giao thông đường sắt trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

- Điểm c khoản 2 Điều 7 nhằm gỡ bỏ chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng và tài liệu kỹ thuật liên quan của tổng thành, thiết bị, linh kiện mới được sử dụng trong hồ sơ đăng ký kiểm tra phương tiện giao thông đường sắt được hoán cải.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGTVT ngày 28/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải đường sắt

blue-check Thay mới thủ tục kiểm định phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong hành lang đường sắt
blue-check Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp tăng cường năng lực vận tải và thông quan tại các ga liên vận
blue-check Hướng dẫn vận tải đường sắt trong giai đoạn bình thường mới
blue-check Chu kỳ đăng kiểm phương tiện chuyên dùng chạy trên đường sắt kể từ 2022
blue-check Kéo dài niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt English attachment
blue-check Từ 26/10/2021, khách đi tàu hỏa khai báo thông tin theo mẫu đơn giản
blue-check Điều kiện đối với hành khách đi tàu hỏa kể từ 13/10/2021
blue-check Hướng dẫn phòng chống dịch đối với vận tải đường sắt
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với dự án phát triển đường sắt English attachment
blue-check Quy chế quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia English attachment
blue-check Khoản thu từ việc hủy vé xe được miễn tính thuế GTGT
blue-check Hàng nhập khẩu đường bộ, trị giá tính thuế bao gồm phí vận chuyển đến cảng đích
blue-check Vế tàu có đóng dấu Mã số thuế mới vẫn được xem là hợp lệ